Antitankgracht

Interval Bunkers

De noodzaak voor extra bunkers dringt zich op en men zal beginnen met 5 bunkers te plaatsen van het type 'A Deux Flancs' in de gemeentes Schoten, 's Gravenwezel, Schilde en Oelegem.

Document 23358 van Colonel Coppens van de Service Technique Du Génie. (Bâtiments Militaire) aan het Ministerie van Landsverdediging van 31 juli 1935 schrijft over de noodzaak van de aanbesteding voor deze bunkers.

Op 18 september verstuurd hij de uitnodigingen naar de geselecteerde aannemers met de mededeling dat de nodige documenten en plannen ter inzage liggen op zijn bureau Meistraat 19 te Antwerpen tot 1 oktober 1935. Voor 3 oktober 11:00 uur moeten dan de offertes binnen zijn.

De geschatte kostprijs wordt op 396.441,41 Frank geraamd, te verhogen met 20.000 Frank voor onvoorziene kosten maar het laagste bod uitgebracht door de firma Florent van den Bulck uit Merksem bedraagt 437.206.17 Frank. De reden voor deze hoge prijs is de gestegen kostprijs van cement maar vooral de moeilijke toegankelijkheid van het terrein. Zeker na de zware regenval die nu net gevallen is en het terrein quasi onbegaanbaar maakt.

Op 19 oktober wordt beslist (289/9) dat bunker N 2 van de Interval Schooten-Audaen te bouwen in 1935 met een 100 tal meter naar het zuidoosten zal verzet worden, dit in samenspraak met de eigenaar van het terrein en dit wegens betere tactische eigenschappen (sic). In dezelfde nota staat ook dat bunker N 1 (te bouwen in 1936) eveneens een 100 tal meters zal verzet worden naar het Zuidoosten voor dezelfde reden. De aannemer wordt hiervan ingelicht en op 23 november vraagt en krijgt de aannemer een verhoging van 4.053 Frank omdat hij zijn Decauville sporen moet verleggen en dit extra werk oplevert.

Op 21 oktober tekent Kolonel Michelet van het departement Landsverdediging het contract met van den Bulck en zal vanaf nu gekend zijn als Entreprise 'E' met het lastenkohier 21104 van 9 augustus1935.

De 5 bunkers hebben allemaal hetzelfde profiel, behalve Oelegem 5 die heeft tussen de twee schietgaten een extra schietgat voor het frontaal vurend FN machinegeweer.

De bunkers hebben geen ingangverdediging en ook geen nooduitgang.

Voor Oelegem 5 wordt voor het middelste schietgat een pantserplaat voorzien met observatiesleuf (nota 4100/7 van 21 januari 1936), dit zal voor alle volgende Intervalbunkers a deux flancs ook het geval zijn.

Omdat het middelste schietgat de plaats wegneemt van de legplank en haken wordt de legplank aan de rechterzijde verlengd en plaatst men 2 haken bij (van 4 naar 6)

Het enige verschil tussen alle bunkers onderling is de hoogte van de schietgaten ten opzichte van het terrein (h. in alle plannen) dit resulteert in het model van Chardôme affuit (60 of 90 cm hoogte).

Behalve de Chardôme affuit zijn alle bunkers voorzien van betonnen steunen voor de driepoot voor het Colt mitrailleur. 2 vooraan de schietopening geïntegreerd in de muur en 1 betonnen blokje verwijderbaar met 4 bouten in de vloer voor de achterste poot.

De werken vangen aan de 1e week van november 1935 met het klaarmaken van het terrein voor 's Gravenwezel 2 en Schoten 1 de tweede week van november. In de laatste week van november begint men met het ijzervlechtwerk.
Het klaarmaken van het terrein voor Oelegem 5 begint in de week van 13 december en het vlechtwerk begint in de eerste week van januari 1936.
Op 8 januari weet eindelijk de aannemer de plaatsaanduiding van de bunkers Schilde 3 en 4 zodat hier eveneens met het voorbereiden van het terrein kan beginnen. Diezelfde week kan het betonneren van de fundering van 's Gravenwezel 2 beginnen.
Op 21 januari laat de aannemer de vooropgestelde data weten voor het gieten van de funderingen.

3 februari Schoten 1
4 februari Oelegem 5
5 februari Schilde 4
6 februari Schilde 3

maar vanaf 6 februari worden alle werken een week opgeschort wegens vorst.
Uiteindelijk zijn de bunkers op schildering na afgewerkt half maart 1936. vanaf 1 april kan men starten met het aanbrengen van de afbakeningspalen en poortje.

Een schrijven van Luitenant Generaal Van den Berg aan het Ministerie van Landsverdediging gedateerd op 29 februari 1936 als antwoord op nota S/1164/B.L. van 7 februari 1936 geeft een lijst van de 13 te bouwen Intervalbunkers.
Het contract voor deze bunkers gaat naar de firma Gustave van Rymenant uit Lier.
Er worden bijgebouwd:

  • 5 Flankeringbunkers van het type M2 voor 1 zware mitrailleur (Schoten 1 & 3, Audaen 3, 's Gravenwezel 3, Oelegem 3)
    5 bunkers A Deux Flancs voor 2 zware mitrailleurs en een frontaal vurende FM machinegeweer (Audaen 1, 's Gravenwezel 1, Schilde 1 & 3, Oelegem 1)
    1 Frontaal vurende bunker voor 1 zwaar mitrailleur (Oelegem 4)
    1 bunker met verdiep voor 2 zware mitrailleurs (Oelegem 5)
    1 bunker voor 1 zwaar mitrailleur en 47mm Antitank kanon ('s Gravenwezel 4)

Door het bouwen van de 13 extra Intervalbunkers zal men de nummering van de bunkers wijzigen.

Schoten 1 wordt Schoten 2.
's Gravenwezel 2 wordt Audaen 2.
Schilde 3 wordt 'Gravenwezel 2.
Schilde 4 wordt Schilde 2
Oelegem 5 wordt Oelegem 2.

You are here:  

Interval Bunkers

© 2021 Antitankgracht