Antitankgracht

Nadat de lege koepelfunderingen op de forten voorzien zijn van hun Abris Tourelle en Elementaire en de traditorebatterijen en Capponieres aangepast aan MG, worden de schansen op hun hoofdfront voorzien van hun dubbele Abri Conjugue.

De ex-Duitse bunkerlinie uit 1917 'Nordabschnitt' is perfect geschikt om de veldversterking tussen de forten te ondersteunen. De meeste, zo niet alle van deze bunkers zijn nog in perfecte staat en zijn met wat aanpassingswerken zoals het plaatsen van nieuwe houten deuren en het opnieuw aan de veldzijde van aanaarding voorzien alsnog in de verdedigingslinie op te nemen.

Ten zuiden van het kanaal Antwerpen-Turnhout (behalve in de richting van Turnhout zelf) hebben de Duitsers geen bunkers geplaatst en is de Interval tussen de forten onderling, die nu met mitrailleurs worden verdedigd ipv. met kanonnen vrij onbeschermd.

Op 5 september 1935 beslist het ministerie van landsverdediging de noodzaak voor een bunker te plaatsen op het hoofdfront van het fortje van Kapellen. De te bouwen

bunker wordt samengevoegd aan het contract van de aannemer die de Abris Conjugués mag plaatsen op de schansen Smoutakker, Tallaert, Bosbeek en Dorpveld (nota 233.40 van 10 september 1935). In dit geval de firma d'Hulst uit Lier.

Het speciale aan deze bunker is dat de ingang zich op het dak bevind.

Voor de twee flankeringbunkers op de schans van Schilde die samen met de twee schuilbunkers geplaatst worden vraagt men aan de aannemer een schatting te maken van de voorziene kosten. (Wegens tijdsgebrek worden deze bunkers zonder aanbesteding toegewezen aan de firma Léon Lemmens uit Leopoldsburg omdat deze ter plaatse al aanwezig is met het plaatsen van de bunkers aan de antitankgracht). Deze raamt de kosten op 656.993 frank wat voor het leger een faire prijsopgave is. Deze prijs zal door het leger nog met 10% verhoogd worden voor onvoorziene uitgaven wat de totaalkost op 722.692,30 frank brengt.
De aanvang van de werken zijn voorzien voor 20 november 1939 maar de wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen (bezuinigingen) stellen de bouwwerken uit tot 1 december.

Door het vernietigen van de traditore batterijen van de schansen Schilde en Smoutakker door terugtrekkende Belgische troepen in 1914 is er voor de soldaten van de mitrailleur compagnies geen mogelijkheid tot schuilen.

Op 8 november 1939 vrij laat dus besluit men tot het oprichten van twee gasvrije schuilplaatsen op de schans van Smoutakker en Schilde.
Wegens hoogdringendheid worden 2 aannemers aangeschreven die in de buurt al werken aan het uitvoeren zijn, voor Schilde Leon Lemmens en voor Smoutakker Florent van den Bulck die de bunkers van de antitankgracht aan het bouwen zijn, de voorziene kosten worden voorlopig geraamd op 397.158,40 frank te verhogen met 10% voor onvoorziene uitgaven brengt ons op een totaal van 436.874,24 frank voor de bunkers te Smoutakkeren op 656.993 frank te verhogen met 10% voor onvoorziene uitgaven geeft een totaal van 722.692,30 frank voor het plaatsen van 2 schuilbunkers en 2 mitrailleurbunkers op de schans van Schilde.

De bunkers op Smoutakker zijn vrijstaand, de bunkers te Schilde worden tegen de bestaande muur van de schans aangebouwd.

De werken voor beide sites vangen aan op 20 november 1939

Op 4 december vraagt aannemer van den Bulck tijdverlenging wegens het niet tijdig leveren van de filters die in de bunkers moeten ingebouwd worden en van 19 december 1939 tot 24 februari 1940 liggen de werken stil wegens vorst.

Uiteindelijk zullen op 20 maart 1940 de twee bunkers opgeleverd en voorlopig aanvaard worden.

You are here:  

De Bunkers

© 2021 Antitankgracht