Antitankgracht

Copyright op de website

Alles wat op deze website wordt gepubliceerd is louter educatief, alle tekeningen en documenten komen uit het documentatiecentrum van het legermuseum te Brussel tenzij anders vermeld.Er zijn echter altijd foto's van dewelke de originele bron ook mij onbekend is of niet te achterhalen valt. Bij deze moet ik u de bronvermelding dan ook schuldig blijven en staat ze aangeduid als "Replica".

Ik zou u bij deze dan ook willen vragen, mocht u zaken op de website vinden waarvan u denkt dat ze onvoldoende bronvermeldingen bevatten, of er staan zaken op de website die u vindt dat niet gebruikt mogen worden, gelieve mij hiervoor dan te contacteren. In het slechtste geval kunnen foto's die niet gepubliceerd mogen worden altijd verwijderd worden.

Alvast bedankt voor uw begrip en veel leesplezier op deze website.

 1. ps. Mocht uzelf geïnteresseerd zijn in bepaalde van mijn foto's of artikelen die op de website staan, mag u altijd contact opnemen met mij. Normaal stel ik vrij gemakkelijk materiaal ter beschikking zonder veel eisen te stellen. Als het foto's betreft, kan Ik u in de meeste gevallen ook betere en zuiverdere exemplaren bezorgen dan deze die op de website te vinden zijn. Foto's op de website zijn namelijk altijd maar juist voldoende scherp gezet wat resolutie betreft zodanig dat ze zo weinig mogelijk websiteruimte innemen. De originele foto's zijn meestal groter en beter van resolutie.

Hieronder vindt u een lijst van boeken en geschriften die mij enerzijds hulp geboden hebben bij het opbouwen en uitwerken van de website.

 • De Antitankgracht te Antwerpen - Jozef de Hasque.
 • Denkschrift über die Belgische Landesbefestigung - Oberkommando des Heeres - Berlin 1.10.1941.
 • Vesting Antwerpen - Deel IV Bunkers en Bunkerstellingen (1914 - 1945) - Robert Gils.
 • Belgie in de tweede wereldoorlog, mei 1940, Van Albertkanaal tot Leie - Luc De Vos / Frank Decat.
 • De Duitse Bunkerlinie van Steendorp Vrasene 1917 - Raymond Van Meirvenne.
 • De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander, Ruud Murk.
 • Machinengewehr 08-15 en 08-18 - Berlin.
 • Koninklijk Museum van het leger en krijgsgeschiedenis - documentatiecentrum - Fonds Moskou en Dossiers QGT.
 • www.forumeerstewereldoorlog.nl
 • www.fortificatieforum.nl
 • www.simonstevin.org

Personen waarvoor mijn dank uitgaat, zonder hun hulp zou deze website niet bestaan:

Luc Van de Sijpe van http://www.bunkergordel.be
Erik janssens Documentatiecentrum van het Legermuseum
Tom Oliviers van Bunkerfreaks
Wim Tyuteleer van de KW-stelling
Julien Cannaerts voor zijn alom deskundige uitleg 

Jean Rijlant
Heikantstraat 4
2900 Schoten 

You are here:  

Copyright

© 2021 Antitankgracht